Strojní nakládka odpadu - zemní práce

Parametry

  • Délka: 4,00 m
  • Šířka: 2,00 m
  • Výška: 2,00 m
  • Objem:

    3m3

  • Objednávka2:
    Objednávka

Odvoz a likvidace čisté stavební suti

Odvoz suti realizujeme pomocí kontejnerů o velikostech 3m3, 4m3, 5m3 a 6m3.

Čistou stavební sutí se rozumí materiál: cihly, omítky, keramické výrobky (dlaždičky apod.), kusy starého betonu bez armatur. Čistá stavební suť nesmí obsahovat odpady jako jsou například sádrokarton, sklo, obaly, dřevo, plasty. Likvidace čisté stavební suti je cenově velmi výhodná.

Více v rubrice čistá stavební suť

Úvod Kontejnery Čistá stavební suť Strojní nakládka odpadu - zemní práce